Nordisk Samarbejde

Et udvalg under YDU arbejder med at få et samarbejde op at stå mellem yngre urologer i hele Norden med henblik på at inspirere hinanden landene imellem samt facilitere mulighed for samarbejde i form af fælles forskningsprojekter landene imellem.

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020