Årsmødet 2019

Indbydelse til 

1. Heldagssymposium for Yngre Danske Urologer

14. november 2019 kl. 09.15

 

Manden i Centrum

 

Sted: Hotel Hesselet,Christianlundsvej 119, 5800 Nyborg

 

Emnet for symposietbliver ”Manden i centrum”. I samråd og planlægning med Dansk Urologisk Selskab er vores første heldags symposium planlagt til at ligge forud for DUS’ 2-dages symposium (d. 15 og 16. nov.), således selskabets yngre medlemmer kan tilbydes hele 3 dage med interessante emner og gode faglige diskussioner.YDU Symposiet vil fokusere primært på de mandlige genitalier og de maligne og benigne tilstande og sygdomme samt følgevirkninger ved kirurgisk behandling i dette område. Til at belyse dette emne har vi inviteret 6 speciallæger, der i deres daglige virke har til specialist opgave at diagnosticere og behandle disse tilstande. Foredragene bliver efterfulgt af en let anretning for alle deltagere.

 

Find program og tilmelding HER.

Copyright © Yngre Danske Urologer 2019