Referat YDU bestyrelsesmøde 18/06 - 2018 (via Skype)

Referat YDU møde d. 18. juni 2018

 

Til stede: Pernille Skjold Kingo, Sara Tolouee, Mie Thorlund, Marianne Trier Bjerre, Andreas Thamsborg, Ditte Drejer, Peter Østergren og Maria Feldborg Andersen (referent)

 

Mødested: Skype

 

 1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. Ordstyrer: Pernille

 

 1. Velkommen til nye medlemmer: Sara og Andreas blev budt velkommen

 

 1. Konstituering af bestyrelsen: 
  • Formand: Pernille Skjold Kingo
  • Næstformand: Andreas Thamsborg
  • Kasserer: Ditte Drejer
  • NRU: Peter Østergren & Pernille Skjold Kingo
  • ESRU: Peter Østergren & Maria Andersen
  • FEBU: Andreas Thamsborg (Øst) & Marianne Trier Bjerre (Vest)

 

 1. Opfølgning på vedtægtsændringer:
 1. Opkrævning af kontingent: vi fastslår et beløb på kr. 300,- /år til YDU. 

Action: Kontakte LF mhp. hvordan dette skal foregå også iht. administrationsgebyr.

Ansvar: Pernille, inden 21/9-18

 1. Opnåelse af juniormedlemskab (stud.med.): Hvis man ønsker medlemskab, skal man betale kontingent. 

Action: Se ovenstående

Ansvar: Pernille, inden 21/9-18

 

 1. Opfølgning på udd.relaterede emner
 1. Informationspunkt v. Andrea, deltager desværre ikke i mødet.
 • Opfølgningspunkt til næste møde
 1. Udpegning af nyt YDU medlem i Uddannelsesrådet

Pernille vil deltage i mødet og Andreas eller Andrea kunne være interesseret i at overtage pladsen. Pernille vil bringe kandidatur videre, når dette er besluttet. 

 1. Diskussion om mulig revision af målbeskrivelsen

Action: Vil blive taget op på næste YDU-møde efter Pernille har deltaget i uddannelsesrådets møde d. 20/6

Ansvar: Pernille

 

 1. Nyt fra undergrupper
 1. Webmaster: Andreas overtager webmaster rollen efter Sarah Bube.
 2. NRU: Pernille og Peter planlægger at stoppe om et år. Afløsere: Sara har meldt sig, Marianne ligeledes interesseret. 
 3. ESRU: Der er to pladser til ESRU på valg næste år
 4. FEBU: Marianne: I Vest god tilmelding til sidste møde med 21 deltagere. Der er foreløbigt planlagt to arrangementer i efteråret. Andreas: I Øst er der også program over efteråret, vanligt velbesøgt
 5. Kasserer: intet nyt

 

 1. YDU efterårsmøde
 1. Det blev besluttet, at vi afholder Efterårsmødet i vanlig stil som aftenarrangement, så der bliver mulighed for at koordinere kommende møder med DUS og evt. afløse E-kurset i DUS regi. Dette vil også give bestyrelsen mulighed for at planlægge kommende møde struktur som hhv. heldags-symposium med overnatning og som enkelt event. 

Action: Forhøre sig om DUS ville være interesseret i at bidrage økonomisk til heldags-symposiet iht. overnatning, såfremt fremtidige kurser lægges forud for DUS symposiet.

Ansvar: Pernille

 1. Emne: Prostatacancer: udvælgelse og udredning af patienter, salvage behandling og advanced PCa beyond ADT. En praktisk tilgang.
 2. Lokalisation: Århus, evt. Comwell. Dato: 26. oktober kl. 17.30 -21.00
 3. Fastsættelse af planlægningsgruppe: Ditte, Pernille, Marianne og Mie
 1. Næste møde: I Odense d. 21. september

Action: Lokalisation.

Ansvar: Mie 

 

 1. Evt.  
 1. Der er kommet forespørgsel fra Louise Geertsen, OUH vedr. igangværende forskningsprojekter på YDUs hjemmeside. Det drøftes hvorvidt det fortsat er aktuelt at have denne fane på hjemmesiden eller om det giver bedre mening at have en sådan fane/liste i DUS regi. Det besluttes at fanen slettes af menuen på hjemmesiden, da der aldrig har været meget aktivitet

Action: Spørge om der er kapacitet til at gennemføre det i DUS regi.

 

Ansvar: Pernille   

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020