Uddannelsesudvalg under Dansk Urologisk Selskab

Nina Råe Rasmussen, Roskilde, (Formand)

Kari Mikines, Herlev

Margrethe Andersen, OUH (Hovedkursusleder)

Bettina König, Sønderborg

Frank Schmidt, Skejby (DUS repræsentant i udvalget)

Nicolai Spjeldnæs, Skejby

Merete Bendorff Hansen, Fredericia, YL-repræsentant

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020