Hoveduddannelse

YDUS hjælp til selvhjælp til læger i hoveduddannelse – tilmeldinger, kurser og kompetencevurdering

OBS! Der sker hele tiden ændringer inden for uddannelsesområdet, så vær derfor opmærksom på, hvad der sker på www.urologi.dk og www.sst.dk. Spørg desuden din uddannelsesansvarlige overlæge, hvordan man gør på din afdeling og i din region. 

 

Uddannelsens struktur

Generelt gælder det for alle uddannelser (KBU, introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen) at Sundhedsstyrelsen udgiver Målbeskrivelsen for specialet. Uddannelsesrådene i Urologi i Region Nord, Syd og Øst udformer herefter Uddannelsesprogrammer for de enkelte uddannelsesforløb. Uddannelseslægen skal sammen med sin hovedvejleder udarbejde en personlig Uddannelsesplan for hver af sine forløb.  

 

Målbeskrivelsen

er senest udgivet 2014, og afhængig af hvornår man påbegyndte sin hoveduddannelse skal man opfylde den dengang gældende Målbeskrivelse. Hvor kravene er reduceret i en nyere udgave, er det også gældende for læger startet før (fx. er kursus i urologisk patologi i målbeskrivelsen fra 2014 udgået, og dermed skal læger ansat før 2014 heller ikke gennemføre dette kursus).

Læger ansat fra november 2014 (samlet med logbog)

Læger ansat fra januar 2009 til oktober 2014, logbog

Læger ansat fra august 2004 til december 2008 

Udgives på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden.

 

Uddannelsesprogrammer - regionale

Udleveres af den ansættende afdeling i første del af hoveduddannelsen. Beskriver hvilke kompetencer der skal opnås på de forskellige ansættelsessteder, orientér dig i dit forløbs uddannelsesprogram her:

Region Nord

Region Syd - afventes

Uddannelsesregion Øst (før maj 2016, fra maj 2016).

 

Uddannelsesplan - personlig

Planen udarbejdes sammen med hovedvejleder ud fra ovenstående målbeskrivelse og program, altså hvilke kompetencer vælger man at sætte i fokus og tilegne sig i den givne periode samt tid for evaluering osv. i hvert uddannelsesforløb. 

 

Logbog

Logbog.net fra 2016.

2014 – findes i målbeskrivelsen

2009

 

Kompetencevurdering

Undervejs i HU er der i målbeskrivelsen beskrevet hvordan hver kompetence skal vurderes for at opnå godkendelse.

Kompetencerne i Målbeskrivelsen er inddelt i de syv lægeroller: Medicinsk ekspert/lægefaglig er opdelt i Kliniske , Parakliniske og Operative færdigheder, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel.

OSATS er obligatorisk til de kirurgiske kompetencer, 360 graders feedback skal minimum foretages en gang i første HU forløb og Mini-CEX foretages minimum en gang i hvert HU forløb.

Bemærk at der for de operative færdigheder står anført i parentes hvor mange tilfredsstillende OSATS vurderingsskemaer pr. procedure som kræves før en kompetence kan godkendes af din hovedvejleder. Fx skal man have foretaget 15 OSATS ved TURB, som er udført tilfredsstillende, for at kompetencen kan godkendes.

Eksempel på obligatoriske kompetencer fra Målbeskrivelse 2014:

 

Urologiske HU teoretiske og færdigheds-kurser (nationale)

Når man tildeles en hoveduddannelse skal man selv kontakte hovedkursuslederens sekretær (Mette Høst mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ) med informationer om uddannelsesstart samt information som navn, slutdato og adresse. Herefter modtages årligt en oversigt over kurser og ca. tidspunkt.

Hovedkursusleder: Margrethe Andersen, OUH

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/specialespecifikke-kurser/urologi

Her lægges programmer og lokalisation ud for årets kurser, så man ved det i god tid.

Generel information fra målbeskrivelsen 2014

Teoretiske & Færdighedskurser (11 stk):

Urologisk mikrobiologi

Urologisk radiologi

Urolithiasis

Nefrologi inkl.  transplantation

Uroonkologi

Urodynamik

Andrologi og infertilitet

Børneurologi

Urologisk endoskopi

Urologisk ultralyd

Urologisk laparoskopi

 

Forskningstræning (regionale)

Der er til forskningstræningen afsat 20 dage fordelt på

- 10 dages teoretisk kursus, seminardage og fremlæggelse.

- 10 dage til selvstændigt arbejde 

Modul 1: et introduktionskursus på 3 dage, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset er åbent for alle specialer undtagen almen medicin. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt.

Modul 2: op til 4 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner, ca. 2 dage seminardage og ½ - 1 dag afsat til evaluering af projektet og fremlæggelse. Forløbet kan have et mere individuelt præg.

I 2017 afholdt DUS for første gang et nationalt urologisk modul 2. Tilmelding til dette endnu ikke genopslået, men foregik via Mette Høst.

Region Nord

Generel information

Tilmelding til både modul I og II på Aarhus Universitet

Region Syd

Generel information

Tilmelding via SDU

Region Øst

Generel information

Forskningsmodul 1

Forskningstræning modul 2

 

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse  1+2+3 (SOL 2 nationalt, SOL 1+3 regionale)

 

SOL 2

Tilmelding via SST til SOL 2 anbefales i meget god tid (1,5 år i forvejen) og man skal selv være opmærksom på det. SOL 3 kan dog tages før SOL 2.

Tilmelding SOL 2

 

SOL 1

Tilmelding til SOL 1

Region Nord

Generel information

Nord SOL 1

Region Syd

Region Øst

Generel information

Læger i Region Hovedstaden

Læger i Region Sjælland

 

SOL 3

Tilmelding til SOL 3

Region Nord

Region Syd

Region Øst

 

Fælleskirurgiske kurser (nationale)

Består af tre kurser: 1) teoretisk, 2) praktisk kirurgisk og 3) traumatologi fælles kirurgisk kursus for HU læger fra plastikkirurgisk, mavetarmkirurgisk, thoraxkirurgisk og urologisk.

Tilmelding: Efter ½-1 år modtager man fra Dansk Kirurgisk Selskab en velkomstmail med datoer for fælleskirurgisk kursus og praktik samt traumekurset. Dette kommer automatisk.

 

Fokuserede Ophold

Skal man også huske at planlægge. Det er i seneste målbeskrivelse udspecificeret hvornår man skal stile efter at afholde sine ophold. Afhængig af sit ansættelsessted planlægger man selv/planlægger afdelingen hvor og hvornår opholdet afholdes. Spørg din vejleder ved indledende vejledermøde.

Generel information fra målbeskrivelsen 2014

Klinisk fysiologisk afdeling (2 dage, 1. HU forløb)

Røntgenafdelingen (3 dage, 1. HU forløb)

Gynækologisk afdeling (3 dage, 2. HU forløb)

Onkologisk afdeling (5 dage, 2. HU forløb)

Nefrologisk afdeling (5 dage, 3. HU forløb)

Afdeling med børneurologisk funktion (5 dage, 3. HU forløb)

 

Speciallæge autorisation

Når du endelig er ved at være i mål, opdager du, at Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu et par dokumenter som skal attesteres, specielt hvis du ikke har elektronisk logbog. Uanset hvad, skal du altid gennem dine kursusbeviser. 

Har du papirlogbog har STSP selv udgivet en "huskeliste" over hvad man skal indsende.

 

Afslutningsvis ønsker vi jer velkommen i specialet og rigtig god fornøjelse!

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020