Introduktionsuddannelse

Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i urologi:

 

Obligatoriske kurser:

Kursus i pædagogik:

Kursus i læring / kursus i vejledning. Introduktionsuddannelsen (2 dage).

Ansvarlig: De regionale uddannelsesråd.

Sundhedsvæsenets organisation og leddelse 1 (SOL 1):

SOL 1 (tidligere Ledelse og Administration i Sundhedsvæsenet (LAS)) udgør ikke længere et obligatorisk element i introduktionsuddannelse, men kan afhængigt af lokale forhold gennemføres her. Såfremt man ikke gennemfører kurset under introduktionsuddannelsen, placeres kurset først i hoveduddannelsen.

Ansvarlig: De regionale uddannelsesråd.

Færdighedstræning

Praktisk færdighedskursus på 2 sammenhængende dage kan afholdes som et af følgende kurser.

I øvrigt findes et bredt udvalg af ikke obligatoriske kurser.

Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) udbyder et bredt udvalg af kurser på regionalt og nationalt. Alle kan oprette en profil på Kursusportalen. Eksempler på kurser: 

  • Cystoskopi
  • Laparoskopi
  • Kirurgisk assistance
  • Bedside Ultralyd af nyrer og blære, inkl. nefrostomi og suprapubisk kath. anlæggelse

Region nord tilbyder MIUC = Minimal Invasiv UdviklingsCenter, som tilbyder basiskurser i endoskopi, laparoskopi og åben kirurgi. www.miuc.dk

 

Copyright © Yngre Danske Urologer 2020